Tag Archives: ฮุนได

แร็คหลังคา Staria Hyundai สตาเรีย

ถาดแร็คอลูมีเนียมขนาดใหญ่สำหรับรถตู้ รุ่น CA-05 เหมาะสำหรับรถใหญ่อเนกประสงค์จากเกาหลี น้ำหนักไม่มากยกง่าย

แร็คหลังคาฮุนได H1

CA-01 แร็คผลิตจากอลูมิเนียมขนาดพอเหมาะขนของ1ทริป